การตกแต่งภายใน

ความหมายการ ตกแต่งภายใน

เมื่อกล่าวถึงการตกแต่งภาย ในโดยทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า การตกแต่งภายใน คือการจัดซื้อ จัดหาเฟอร์นิเจอร์ สวยๆ แพงๆ มาวางไว้ในบ้านให้เข้ากัน แต่จริง ๆ แล้วการตกแต่งภายใน หมายถึงความรวมถึงการออกแบบและตกแต่งภายใน ด้วยวัสดุปิดผิวต่างๆ การจัดวาง เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่ทำ เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน รวมไปจนถึงการจัดวางของตกแต่ง การออกแบบสีและการจัดแสง ให้เกิดความสอดคล้อง สวยงาม เข้ากัน และใช้งานได้สะดวก เหมาะแก่อุปนิสัยของผู้เป็นเจ้าของบ้าน

ตกแต่งภายใน

จากความหมายที่กล่าวถึงการตกแต่งภายใน  ซึ่งเป็นการออกแบบงานทางด้าน สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นการเฉพาะ ที่เรารู้จักกันดีในนาม มัณฑนากร เป็นผู้รังสรรค์ผลงานตามที่ผู้เป็นเจ้าของบ้าน หรืองาน ได้ถ่ายทอดความต้องการออกมาให้ แล้วนำความต้องการของเจ้างานนั้น ถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูปธรรมตามหลักการและทฤษฎีรวมถึงจินตนาการของผู้ออกแบบ ที่ได้วิเคราะห์ความต้องการของเจ้าของงานนั้น ๆ แล้ว ซึ่งหลายต่อหลายครั้งที่เกิดข้อถกเถียงเมื่อมัณฑนากรผู้ออกแบบ ดำเนินการไปแล้วตามข้อมูลที่ได้รับมา แต่เจ้าของงานกลับบอกว่าไม่ใช่แบบที่เขาต้องการ หรือบางครั้งเกิดมีการปรับเปลี่ยนความต้องการ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการทำให้งานจบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ทว่าในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานของทุกสาขาอาชีพ ในแวดวงของผู้ทำงานด้านการออกแบบ ก็มีโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบอย่างแพร่หลาย ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ใช้ในการสร้างงาน 3 มิติโดยดึงจินตนาการจากสมองมาสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการนำเสนอให้เห็นภาพจริง ๆ ตามที่ออกแบบไว้

Powered by WordPress